Bent u een (hoofd)aannemer?

Als (hoofd)aannemer kunt u werk ter onderaanbesteding snel en eenvoudig publiceren op Tenderspot. Hiermee bereikt u bedrijven in de directe omgeving van uw projecten. U bereikt dus ook bedrijven welke niet behoren tot uw persoonlijke netwerk, hiermee vergroot u de kans de beste partner te vinden voor uw project.

Door het werk te publiceren biedt u bedrijven de kans zelf te bepalen of ze op uw werk willen inschrijven, terwijl als u deze bedrijven rechtstreeks zou vragen ze zich waarschijnlijk verplicht zouden voelen in te schrijven. Dit voorkomt dat een bedrijf gaat inschrijven op een werk waar ze de mensen, het materieel of de kennis niet voor hebben puur voor het behoud van de relatie. Als u via Tenderspot publiceert worden relaties behouden, belast u geen bedrijf met onnodige calculatie kosten en zult u uiteindelijk de betere bouwpartner vinden.

Alle werken die u publiceert op Tenderspot zijn in te zien en te volgen door alle medewerkers van uw bedrijf. Hiermee bouwt u kennis- en kwaliteitsborging voor uw bedrijfsproces. Alle medewerkers kunnen zien wat er is gepubliceerd, hoe dit is gedaan en tevens welke reacties hierop binnenkomen. Een projectleider kan dus ten alle tijden zien waar zijn werkvoorbereider mee bezig is en wat de status daarvan is. Daarnaast kan iemand gemakkelijk en eenvoudig het werk van een ander voortzetten mocht dat nodig zijn.

Bovendien is het publiceren van werken ter onderaanbesteding geheel gratis en dat blijft het ook!

Bent u een (onder)aannemer?

Uw werk komt voornamelijk voort uit offerte aanvragen van hoofdaannemers.

Ondanks dat niet elke aanvraag even interessant is omdat bijvoorbeeld u geen capaciteit heeft, het te ver weg is of het geen core-business is, maakt u waarschijnlijk altijd een offerte. Het probleem met dit proces is echter dat u niet kunt bepalen op welke werken in de markt u inschrijft omdat u afhankelijk bent van deze aanvragen. Daarnaast maakt u regelmatig offertes terwijl u uw tijd liever anders besteed had.

Als werken op Tenderspot gepubliceerd worden kunt u zelf bepalen welke werken u gaat uittellen. Heeft u calculatie capaciteit over of dreigen uw mensen en materieelstukken uit het werk te lopen?  Dan kunt u zelf bepalen om meer werken uit te tellen. Hiermee beperkt u pieken en dalen voor uw calculatie afdeling wat vervolgens pieken en dalen beperkt voor uw mensen en materieelstukken in de uitvoering. Als u deze pieken en dalen kunt afvlakken, dan bent u in staat uw bedrijf efficiënter te organiseren.

Wilt u zien welke projecten andere bedrijven op Tenderspot plaatsen?  Registreer dan voor een “Silver” of “Gold” abonnement.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid uitgebreid kennis te maken met Tenderspot in de gratis proefperiode.

Online grondbank

Met het Tenderspot platform geloven wij dat wanneer vraag en aanbod binnen de civiele sector inzichtelijk gemaakt kan worden er ontzettend veel voordeel te behalen is voor alle betrokken partijen.

Voorbeelden zijn zand, grond cq reststoffen. Deze zijn in principe waardeloos en krijgen waarde naarmate er meer handelingen plaatsvinden. Met handelingen worden transport, laden, lossen en opslag bedoeld.

De winst zit in het succesvol verbinden van vraag en aanbod, bijvoorbeeld als het lukt het zand rechtstreeks van plaats van ontgraving naar plaats van verwerking te brengen.

Vraag en aanbod worden nu inzichtelijk gemaakt door de aangesloten bedrijven op Tenderspot.

Het inzichtelijk maken van vraag en aanbod op Tenderspot is geheel gratis en dat blijft het ook!

Het netwerk

Tenderspot is een netwerk van bedrijven welke actief zijn in de civiele sector of er raakvlakken mee hebben. Met het Tenderspot platform creëren wij waarde voor alle betrokken partijen. Het publiceren van onderaanbestedingen en de online grondbank zijn daar de eerste voorbeelden van. 

Uiteraard zijn we nog het meest geïnteresseerd in ideeën vanuit de markt zelf, dus wilt u eens brainstormen over een idee?  Dan denken wij graag met u mee!

Binnen een netwerk zijn vele voordelen te benoemen, echter komen deze voordelen pas goed tot hun recht als het netwerk ook groot en sterk is. Hoe groter en hoe sterker het netwerk, des te groter de voordelen voor alle deelnemers. Het is dus in het belang van elke deelnemer om het netwerk zo groot mogelijk te laten worden. Hier kun je actief een rol in spelen middels mond tot mond reclame of door Tenderspot op social-media te ondersteunen. Dit kun je doen door berichten te liken, commentaar te geven op berichten of door berichten te delen.

Lees ook onze folder!