Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers, waarbij duurzaamheid, biobased economy en cradle to cradle hoog in het vaandel staan. Dagelijks werkt Den Ouden Groep aan innovatieve oplossingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en CO2 Reductie. Zo is Den Ouden Groep o.a. gecertificeerd op niveau vijf van de CO2-prestatieladder en PSO-trede 3. Den Ouden Groep ontzorgt wereldwijd in bodemverbeteraars, biobrandstoffen, bodembemesting, bodemveiligheid, binnenstedelijke herinrichting en betonaanleg. Onze producten en diensten helpen onze wereld om gezond, vruchtbaar en leefbaar te blijven.

Lead2Meet

Lead2Meet ondersteunt MKB en ZZP ondernemers bij het commercieel optimaliseren van hun bedrijf. Wij doen dat op diverse manieren:

  • Koude acquisitie (telefonisch of op afspraak)
  • Extra bezetting binnendienst
  • Relatiebeheer
  • Marketing in de vorm van nieuwsbrieven, blogs, social media beheer
  • Commercieel jaarplan maken ism de eigenaar
  • Verzorgen van commerciële trainingen op maat met veel praktijkoefeningen
  • Individuele coaching van commercieel medewerkers

Lead2Meet maakt gebruik van gekwalificeerd personeel met ruime relevante ervaring op commercieel vlak dat in staat is om te communiceren met bedrijven van heel groot tot heel klein. Onze medewerkers werken vanuit uw bedrijf of vanuit ons eigen kantoor in Neer. Wij werken op basis van vaste uurtarieven, zodat u altijd precies weet wat de kosten en de opbrengsten van onze inzet zijn.

BigBase

BigBase Internet Solutions richt zich op het opleveren van online- en offline media voor de zakelijke markt. Onze ervaren designers, softwareprogrammeurs en ict-ers streven naar veel persoonlijk contact tijdens het ontwikkelingsproces. Daardoor kunnen wij producten beter afstemmen op de doelgroep en wensen van de klant, of het nu gaat om een nieuwe website, een complete huisstijl, of een uitgebreide webapplicatie.

Inter Tender Consult

Inter Tender Consult is dé specialist in het schrijven van EMVI-plannen, bidbooks en BVP-dossiers. Wij zijn werkzaam in de sectoren bouw, infrastructuur, installatietechniek en groen. Doordat wij voor verschillende aannemers en opdrachtgevers werken weten we het naadje van de kous als het gaat om aanbestedingen in deze sectoren. De aanbestedingsmarkt is hard en de ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Dat betekent dat je als aannemer steeds weer een manier moet vinden om op te vallen. Wij helpen u daar graag bij. U kunt ons inzetten voor het schrijven en vormgeven van aanbestedingsplannen. Wij hebben enthousiaste en creatieve adviseurs, planschrijvers, strategen, vormgevers en techneuten in dienst die allemaal graag hun bijdrage leveren aan dat winnende plan. Wilt u alleen maar een duwtje in de goede richting? Kom dan naar onze EMVI-cursus en BVP-trainingen.

Ook na aanbesteding helpen wij u graag. Onze ervaren omgevingsmanagers pakken met plezier het omgevingsmanagement op en we maken apps waarmee u op een makkelijke manier met de omgeving van het projectgebied communiceert. We houden het risicodossier voor u bij en sturen tijdig op de beheersmaatregelen. Bovendien is het schrijven van projectmanagementplannen, gebaseerd op de IPMA-methodiek, ons niet vreemd.

Neem voor meer informatie over tenders en aanbestedingen contact op met Thomas Kok (06-18263418). Voor producten en diensten die te maken hebben met de realisatie, bel je met Arjan van Leest (06-43179575) of Ron Hogendoorn (06-43279344). Zij vertellen u graag hoe we u van dienst kunnen zijn.

Geonique

Geonique is een civieltechnisch ingenieursbureau dat zich (onder meer) heeft gespecialiseerd in de projectvoorbereiding en –begeleiding op het gebied van 3D-geometrie en ontwerp, maatvoering en het verzorgen van revisiegegevens voor kleine- en grootschalige GWW-projecten.

Ieder bouwwerk is maatwerk en juist dit is ons specialisme. Op het gebied van geodesie (zowel op land als op het water) dragen wij zorg voor het inwinnen, verwerken, uitzetten, bewerken, analyseren, optimaliseren, creëren en presenteren van 3D- geodata.

Het inwinnen gebeurt innovatief, accuraat en met de meest moderne apparatuur. Wij bekijken altijd welke meetmethode (3D laserscanning, drone, GPS en/of Totalstation) het meest geschikt is om de gewenste resultaten te behalen voor het project. Het verzorgen van luchtfoto’s en film opnames blijkt een toegevoegde waarde te hebben en voor meerdere doeleindes toe te passen.

Ook onder de waterspiegel brengen we de bodem in kaart d.m.v. peilingen. Voor slecht begaanbaar terrein, ondiepe plassen (tot 2m) i.c.m. land of wanneer een de ondergrond niet aangetast mag worden beschikken wij over een hovercraft om de terreinmeting compleet uit te kunnen voeren.

Naast het inwinnen van geodata verzorgt Geonique ook ontwerp werkzaamheden of een optimalisatie van een bestaand plan. Vervolgens vertalen wij dit ontwerp naar de uitvoering door het verzorgen van uitzetwerk of de modellen voor GPS- machinebesturing. Op het gebied van geometrie kan Geonique een belangrijke schakel vormen in het BIM proces. Ook in een niet-BIM project streven we altijd naar een optimale werkmethode met inzet van de meest geschikte hardware en software en delen informatie helder en praktisch.

De geodata kunnen wij snel en overzichtelijk presenteren in verschillende vormen zoals: tekeningen, 3D modellen, hoeveelheden van de bouwmaterialen, animaties en visualisaties.

In zowel de industrie als in utiliteit- en woningbouwprojecten ondersteunen wij onze opdrachtgevers door inmetingen te verzorgen bestaande constructies of gebouwen (BIM input) alsook de maatvoering tijdens de nieuwbouw. Geonique heeft veel ervaring in het uitvoeren periodieke metingen welke de basis vormen voor het monitoren en inzichtelijk maken van deformaties in gebouwen , zettingen en sedimenten .

In diverse bouwprojecten of conflicten kunnen wij ook fungeren als onafhankelijke consultant op het gebied van geometrie. Ook voor kadastrale werkzaamheden kunt u bij ons terecht en helpen wij u graag verder.

In onze ogen is Tenderspot een ideaal platform waar vraag en aanbod samen komen van zowel bouwstoffen als diensten. Indirect levert Tenderspot een bijdrage aan de verduurzaming van de bouw door vraag en aanbod ook in locatie en tijd inzichtelijk te maken waardoor het transport efficiënter kan plaatsvinden.

Geonique kan met haar expertises een nuttige bijdrage leveren op de projecten die worden gepubliceerd op Tendersport, denk bijvoorbeeld aan het bepalen van hoeveelheden of de maatvoering van een project.

Ook het maken van een geoptimaliseerd 3D ontwerp kunnen flinke besparingen opleveren in de benodigde bouwstoffen en grondstromen.

Ivengi

Ivengi ontzorgt bedrijven door bedrijfsprocessen te analyseren en data te ontsluiten naar waardevolle en bruikbare informatie.

Juist het visualiseren van deze data zorgt ervoor dat informatie relevant is voor de juiste doelgroep, op het juiste tijdstip, locatie en device.

Datavisualisatie is een kunst die kritisch is in veel nieuwe producten en processen, met als doel kosten te verlagen en omzet exponentieel te verhogen.

Tenderspot is een samenwerking van Consul Infra Group en Ivengi. Log in & Check it out!