Vraag 1 - Wat is Tenderspot?

Tenderspot is een online platform waarop bedrijven werken ter onderaanbesteding kunnen publiceren, het Tenderspot netwerk kan vervolgens deze werken inzien en hier op reageren indien ze interesse hebben.

Tenderspot is tevens een platform om vraag en aanbod van bedrijven en projecten inzichtelijk te maken, denk hierbij bijvoorbeeld aan partijen zand, puin of anders bouw gerelateerde producten.

Door deze werken en de vraag en aanbod inzichtelijk te maken kan de markt zichzelf beter en effecienter organiseren, ten gunste van alle betrokken partijen.

Vraag 2 - Wat is Consul Infra Group BV?

Consul Infra Group is een civieltechnisch adviesbureau en tevens initiatiefnemer van Tenderspot. De organisatie van de Group bestaat uit een 3 tal mensen, ieder met zijn specifieke kwaliteiten. Vanuit onze passie voor de civiele techniek zijn wij ervan overtuigd dat er toegevoegde waarde ontstaat wanneer onze jarenlange ervaring, deskundigheid en integriteit wordt ingezet op de meest uiteenlopende projecten in onze civiele wereld. Tenderspot is het eerste project van Consul Infra Group dat wordt opgestart.

Voor meer informatie kijkt u op www.consulinfra.nl

Vraag 3 - Wat kan Tenderspot voor mij betekenen?

Tenderspot kan uw netwerk vergroten en versterken waardoor u eerder en vaker toegang heeft tot nieuwe werken, of u bereikt juist meerdere potentiele opdrachtnemers om zo een zo groot en integer mogelijke concurrentie positie te creëren.

Tenderspot kan het werk van uw inkoopmanagers en werkvoorbereiders aanzienlijk vereenvoudigen waardoor er veel tijd en geld bespaard kan worden.

Tenderspot creëert een netwerk dat u persoonlijk in staat stelt veel tussenpersonen voorbij te steken waardoor de kosten beter beheerst worden.

Vraag 4 - Wat kan Consul Infra Group voor mij betekenen?

Consul Infra Group BV is naast initiatiefnemer van Tenderspot een zelfstandig civieltechnisch adviesbureau met een grote diversiteit aan kwaliteiten in eigen huis. Consul Infra Group kan u assisteren met onder andere directievoering, tendermanagement en projectbegeleiding. Consul Infra werkt daarnaast met een aantal vaste partners waardoor oplossingen voor ICT, landmeetkunde, BIM en ontwerp mogelijk zijn.

Consul Infra Group beschikt tevens over unieke kennis en kwaliteiten met betrekking tot het inkoopmanagement, waarvan Tenderspot een onderdeel van is.

Voor meer informatie kijkt u op www.consulinfra.nl

Vraag 5 - Wat kost het?

Niks. Tenderspot is geheel gratis en blijft dat voorlopig ook.

Vraag 6 - Wat is het verschil tussen de betaalde abonnementen?

Voorheen waren er een drietal verschillende betaalde abonnementen, nl. silver, gold en platinum. Echter sinds mei 2018 zijn alle abonnementen gratis.

Afhankelijk van je abonnement kun je meer of minder projecten zien op Tenderspot, dit is afhankelijk van het aantal productgroepen waar uw abonnement toegang tot geeft en de straal waarin u projecten kunt zoeken. Met een silver abonnement kunt u in 4 productgroepen zoeken (de eerste 4 uit uw profiel) en met een gold abonnement in 8 productgroepen. Daarnaast is de zoekstraal voor een silver abonnement beperkt tot 50km ten opzichte van uw ingestelde "regio 1", met een gold abonnement is de zoekstraal vergroot tot 75km ten opzichte van de beide ingestelde regios. Een platinum abonnement stelt u in staat alle projecten in te zien onafhankelijk van de productgroep en de afstand ten opzichte van uw regios.

Vraag 7 - Wat kan ik als hoofdaannemer met Tenderspot?

De werken die u aanneemt zullen zeer waarschijnlijk bestaan uit meerdere civieltechnische disciplines, zoals asfalt, beton, groen enz. U zult niet elke mogelijke discipline in huis hebben en dus opzoek gaan naar onderaannemers.

Op Tenderspot kunt u het deel van uw project dat u wilt onderaanbesteden publiceren, dit kan eenvoudig, snel en is bovendien gratis. Zodra u een iets publiceert ontvangen de aangesloten onderaannemers hier automatisch bericht van en kunnen uw project inzien. Indien de onderaannemers interesse hebben in uw project kunnen ze u een aanbieding maken.

U kunt dus via Tenderspot eenvoudig vele potentiële onderaannemers bereiken, daarnaast biedt het platform de mogelijkheid om een goed georganiseerde en transparante onderaanbesteding uit te voeren.

Vraag 8 - Wat kan ik als onderaannemer met Tenderspot?

Als onderaannemer kunt u als gebruiker van Tenderspot zelf de werken uitzoeken welke u wilt uittellen. Heeft u calculatie capaciteit over? Dan kunt u besluiten meer werken uit te tellen. Heeft u genoeg werk in uw portfolio, dan kunt besluiten werken te passeren. U bent in ieder geval niet meer afhankelijk van de uitvragen die u binnen krijgt. 

Op Tenderspot worden werken gepubliceerd waar u anders wellicht nooit van gehoord had, of nooit de kans had gekregen van de opdrachtgever om in te schrijven. Tenderspot kan dus een hele nieuwe markt voor u openen.

Daarnaast kunt u uw voordeel doen bij de online grondbank, zie vraag 10.

Vraag 9 - Wat ik kan ik als dienstverlener met Tenderspot?

Binnen Tenderspot wordt duidelijk welke bedrijven waar en wanneer actief zijn. U kunt hier als diensverlener actief op inspelen omdat deze werken zich nog in een voorbereidingsstadium bevinden.

Tenderspot zal altijd proberen waarde creëren voor alle bedrijven binnen het netwerk. Indien er vanuit het netwerk vragen naar voren komen welke mogelijk interessant zijn voor u dan worden deze altijd eerst aan u voor gelegd voordat bedrijven buiten het netwerk benaderd worden.

Als voorbeeld, u bent landmeter, wanneer er op een van de projecten vraag is naar een landmeter dan zal Tenderspot er altijd op sturen dat u als landmeter als eerste onder de aandacht gebracht wordt. Enkele dienstverleners zijn al geruime tijd lid bij Tenderspot en zij hebben ervaren dat er interessante klussen uit een deelname kunnen voortkomen.

Vraag 10 - Wat is het voordeel van een online grondbank?

Wij geloven erin dat wanneer vraag en aanbod binnen de civiele sector inzichtelijk gemaakt kan worden er ontzettend veel voordeel te behalen is voor alle betrokken partijen. Het meest voor de hand liggende voordeel zit in stoffen zoals zand en grond. Deze zijn in principe waardeloos en krijgen waarde naarmate dat er “handling” plaatsvind. Met handling worden transport, laden, lossen en opslag kosten bedoeld. De prijs wordt voor het overgrote deel bepaald door de handling en dus heeft onnodige handling een zeer grote invloed op de prijs. De winst zit in het succesvol verbingen van vraag en aanbod, bijvoorbeeld als het lukt het zand rechtstreeks van plaats van ontgraving naar plaats van verwerking te brengen.

Vraag en aanbod kan inzichtelijk gemaakt worden op het platform Tenderspot. Binnen Tenderspot proberen we zoveel mogelijk partijen te verzamelen die dit ook inzichtelijke willen maken zodat de kans op een rechtstreekse verbinding zo groot mogelijk wordt. En bij een succesvolle “verbinding”, profiteert elke betrokken partij.

Het inzichtelijk maken van vraag en aanbod op Tenderspot is geheel gratis en dat blijft het ook!