Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TENDERSPOT - 19-09-2016

Definities

* Tenderspot = naam van het online handelsplatform platform welke beheerd wordt door het Consul Infra Group B.V.

* De website = de webpagina www.tenderspot.nl

* Het programma = het gedeelte van de website waar u komt door inloggen

* Abonnee = een bedrijf dat zich geregistreerd heeft op de website

* Gebruiker = een persoon welke namens een bedrijf dat zich geregistreerd heeft op de website gebruikt maakt van het programma

* Beheerder = het bedrijf Consul Infra Group B.V. en de gemachtigden namens dit bedrijf

* Gemachtigden = M.H.J. Schroën en I.G.G Paffen

Door te registreren op www.tenderspot.nl gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden stelt u dat u op de hoogte bent van de complete inhoud van de algemene voorwaarden en dat u deze ook begrijpt. Bij onduidelijkheden kunt u ten alle tijden u vragen stellen aan de beheerder van de website.

De algemene voorwaarden zijn te alle tijden te vinden op de website www.tenderspot.nl of op te vragen bij de beheerder van de website.

Door te registreren op www.tenderspot.nl abonneert u zich automatisch op een “Bronze” abonnement. U verkrijgt alleen rechten voor een “Silver”, “Gold” of “Platinum” abonnement door dit schriftelijk (brief of email) kenbaar te maken aan de beheerders. 

De algemene voorwaarden zullen altijd een datum bevatten wanneer deze voor het laatste is bijgewerkt.

Abonnementen lopen van de 1e dag van elke maand tot en met de laatste dag van elke maand.

Abonnementen kunnen ten alle tijden opgezegd worden door dit schriftelijk (brief of email) kenbaar te maken aan de beheerders. 

Betaald abonnementsgeld zal onder geen enkele omstandigheid terug betaald worden.

Voor de 15e van elke maand dient het abonnementsgeld bij de beheerders binnen te zijn anders behouden de beheerders het recht de abonnee toegang tot www.tenderspot te ontzeggen.

De rechten van elk abonnement zijn dynamisch, doordat de software continu doorontwikkeld wordt en het platform voortdurend groeit behouden de beheerders zich het recht de rechten van de abonnementen aan te passen. Indien deze worden aangepast worden alle gebruikers van te voren op de hoogte gesteld van de wijzigingen.

De details van elk abonnement zijn ten alle tijden te vinden op www.tenderspot .nl of op te vragen bij de beheerder.

Door te registeren gaat u ermee akkoord dat uw logo en bedrijfsnaam door de beheerders van Tenderspot gebruikt mogen worden in en rondom www.tenderspot.nl.

Door te registeren gaat u ermee akkoord dat uw logo en bedrijfsnaam door de beheerders gebruikte mag worden op social media.

Door te registreren verklaard u dat de door u ingevulde gegevens correct zijn. Indien deze gegevens wijzigen nadat u zich geregistreerd heeft kunt u deze zelf aanpassen en/of de beheerders contacteren dit voor u te doen.

Door te registeren verklaard u alle informatie uit het programma Tenderspot als zijnde “vertrouwelijk” zult behandelen en deze niet zult delen met derden.

Door te registreren verklaard u alleen offertes uit te brengen wanneer u de oprechte intentie heeft dit werk aan te nemen of de diensten of goederen te leveren.

Door te registreren verklaard u dat u alleen werk, diensten of goederen zult aanbieden die u ook daadwerkelijk kunt aanbieden.

Door te registeren verklaard u dat u ermee bekend bent dat enkele van de werknemers van Consul Infra Group B.V. een fulltime werkovereenkomst hebben bij een aannemer.

De beheerder verklaart dat alle gemachtigden een geheimhoudigsverklaring getekend hebben zodat ze geen informatie kunnen delen met partijen die er volgens de algemene voorwaarden geen recht op hebben, deze zijn op aanvraag in te zien.

De beheerder verklaart dat alle gemachtigden een overeenkomst tot nevenarbeid getekend hebben gtekend met eventuele andere  werkgevers, deze zijn op aanvraag in te zien.

De beheerder verklaart met oprechte intentie om uiterst zorgvuldig om te gaan met de bedrijfsnamen en logo’s in social media en op de website.

De beheerder verklaart de informatie die openbaar wordt gemaakt door de gebruikers binnen het programma niet te delen met gebruikers die daar de rechten niet toe hebben noch bedrijven of personen die geen toegang hebben tot het programma.

De algemene voorwaarden “Nederland ICT Voorwaarden” worden van toepassingen verklaard, echter achtegesteld ten opzichten van de voorwaarden hieroven.